Carbidschieten: Waar moet u rekening mee houden?

Carbidschieten en vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling zijn mooie tradities. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de gemeente regels opgesteld. Veiligheid, maar ook plezier staan voorop.

Afsteektijden Vuurwerk

Vuurwerk mag afgestoken worden op oudjaarsavond vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op nieuwjaarsdag.

Carbidschieten: Waar moet u rekening mee houden?

 • Carbidschieten mag op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur.
 • Houd een minimale afstand aan van 100 meter of meer tot woningen. Voor zorginstellingen geldt een afstand van tenminste 300 meter.
 • U moet ouder zijn dan 16 jaar en mag niet onder invloed zijn van drank of drugs.
 • Maak gebruik van (maximaal 10) originele (melk)bussen/containers/opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter en/of gasflessen met een maximale inhoud van 200 liter.
 • Zet het terrein af met touwen of linten. Het vrije schootsveld moet minimaal 75 meter zijn.
 • Zorg ervoor dat het terrein na zonsondergang goed verlicht is.
 • Let op voor toeschouwers. Schiet niet als er op het terrein toeschouwers aanwezig zijn.

De volledige regelgeving staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wilt u carbidschieten? Lees dan rustig alle voorwaarden en voorschriften in de APV door op onze online regelingenbank, www.regels-stadskanaal.nl externe website , artikel 2.6.3a.

Meer weten?

Hebt u in de aanloop naar de jaarwisseling nog vragen? Neem dan contact op via (0599) 631 631. Wij hopen samen met u een veilige en leuke jaarwisseling te vieren!

Bron: https://www.stadskanaal.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2016/november/Vuurwerk-en-carbidschieten

Wat moet ik weten als ik vuurwerk ga afsteken?

Wat moet ik weten als ik vuurwerk ga afsteken?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Uw gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkverbod instellen. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u dan toch vuurwerk af dan bent u strafbaar.

Minimumleeftijd vuurwerk afsteken

Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken. Ook kunt u enkele tips over veilig vuurwerk afsteken opvolgen.

Boete voor afsteken illegaal vuurwerk

Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete voor het illegaal afsteken van vuurwerk krijgen.

Carbidschieten officeel op nationale erfgoedlijst

Carbidschieten komt op de nationale erfgoedlijst te staan
De traditie waarbij een melkbus wordt gevuld met carbid, die dan met veel kabaal moet ontploffen en die vooral met oud en nieuw in het noorden en oosten van het land in zwang is, komt als vijftigste op die lijst.Dat heeft Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) vrijdag gezegd.

De zogenoemde Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed in Nederland moet gemaakt worden omdat Nederland een conventie van de VN-organisatie Unesco heeft ondertekend. In die conventie beloven landen hun erfgoed te inventariseren, te documenteren en te laten gedijen.

Nederlandse tradities

Op de nationale erfgoedlijst staan typisch Nederlandse tradities die nog steeds in leven zijn, zoals midwinterhoornblazen, de Passiespelen, het Bloemencorso en schoonrijden.

Vorig jaar ontstond veel ophef over het voornemen om het sinterklaasfeest op de lijst te plaatsen. Het uiterlijk van van Zwarte Piet stuitte sommigen tegen de borst. Diens uitdossing zou racistisch en discriminerend zijn.

Bron: http://www.nu.nl/algemeen/3813837/carbidschieten-nationale-erfgoedlijst.html

Carbid Schieten Gaat Door op oudjaarsdag

CarbidWie de laatste dag van het oude jaar toch graag uitluidt met knallen overdag, kan zijn toevlucht nemen tot carbid. Vanaf dit jaar is het afsteken van vuurwerk tot 18.00 uur ’s avonds verboden, maar carbid is geen vuurwerk en valt dus niet onder het Vuurwerkbesluit. Vrijwel alle gemeenten in het noorden, oosten en zuiden van het land staan carbidschieten ook dit jaar weer gewoon toe vanaf 10.00 uur ’s morgens.

Carbidschieten is een eeuwenoude traditie, die mogelijk al afstamt van de Germanen. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed heeft het ritueel in juni van dit jaar op de nationale erfgoedlijst geplaatst.

Carbid is een calciumacetylide, een verbinding van koolstof en calcium. Carbidschieters stoppen een brokje van het materiaal in een bus, sluiten de opening af en maken het carbid via een gaatje een beetje nat. Daardoor ontstaat een gas. Het gas wordt aangestoken en daardoor ontstaat een grote knal, waardoor de deksel van de bus schiet. De kunst van het carbidschieten is precies de juiste hoeveelheid carbid en water mengen en precies op het goede moment het gas aansteken. Doel is een zo hard mogelijke knal, waarbij de afsluiting van de bus zo ver mogelijk wegschiet.

Toen dit jaar veel rumoer ontstond over de gevaren van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, is in veel gemeenten geprobeerd om ook het carbidschieten aan te pakken. Maar geen enkele gemeente wilde overgaan tot een verbod op de traditie. „Te betuttelend”, vond de raadsmeerderheid van Berkelland in de Achterhoek. „Een stap te ver”, zo floten partijen in Veenendaal burgemeester en wethouders terug.

Wel is op tal van plaatsen in de algemene plaatselijke verordening opgenomen dat het knallen alleen nog op oudjaarsdag mag, alleen op bepaalde plekken in het buitengebied en dat carbidschieters vooraf een vergunning moeten aanvragen. Ook heeft een aantal gemeenten paal en perk gesteld aan het formaat van de carbidbussen. Dat zijn meestal melkbussen van 50 of 60 liter inhoud, maar soms zijn wel betonmolens en giertanks ingezet om grotere knallen te veroorzaken.

„Carbidschieten hoort traditioneel op de middag van de laatste dag van het jaar”, zegt woordvoerder Rick Land van de gemeente Winterswijk. „Wij houden daarom vast aan de huidige tijd van 10 uur ’s morgens tot 2 uur ’s nachts. Gemeenten hebben daarin ook hun eigen vrijheid.”

 

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23448679/__Knallen_kan_nog_op_oudjaarsdag__.html

Wet en Regelgeving Carbidschieten Gemeente Stadskanaal

Hoe zit het nou met wet en regelgeving in gemeente Stadskanaal.

– Mag het? Ja

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal met betrekking tot carbidschieten

Artikel 2.6.3a Bezigen van carbidschieten

 • 1.Het is verboden carbid te schieten.
 • 2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
 • a.indien gebruik wordt gemaakt van maximaal 10 originele (melk)bussen / containers / opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter en/of indien gebruik wordt gemaakt van gasflessen met een maximale inhoud van 200 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
 • b.het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar en
 • c.degene(n) die carbidschiet(en) 16 jaar of ouder is/zijn en niet onder invloed is/zijn van alcohol of drugs.
 • 3.In aanvulling op hetgeen er in lid 2 gesteld is, geldt dat indien het carbidschieten wordt verricht met (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen waarvan de inhoud meer dan 2 liter bedraagt, de volgende voorschriften in acht dienen worden genomen:
 • a.de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing van derden en
 • b.het carbidschieten plaatsvindt op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen en van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. Indien een kleinere afstand wordt gehanteerd is schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, of de houder van de dieren, vereist;
 • c.het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen kunnen komen;
 • d.er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn;
 • e.de toeschouwers dienen minimaal op 10 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden;
 • f.er dient geschoten te worden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden en
 • g.het vrije schootsveld dient minimaal 75 meter te zijn;
 • h.in het schootsveld dienen geen verharde openbare wegen of paden te liggen;
 • i.er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten deksel(s) weer worden opgehaald (dit is niet van toepassing indien de deksel(s) aan een touw verbonden zijn en door middel van dit touw teruggehaald kunnen worden, mits dit terughalen plaatsvindt vanaf de achterzijde van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen;
 • j.indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed te worden verlicht;
 • k.de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen moeten stevig worden verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
 • l.de deksel(s) van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet.
 • 4.De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 • 5.Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer  , de Wet wapens en munitie  , de Wet milieugevaarlijke stoffen  , de Wet vervoer gevaarlijke stoffen   of het Wetboek van Strafrecht   van toepassing zijn.
  [ de Wet milieugevaarlijke stoffen   is per 01-06-2008 ingetrokken ]

Carbid Schaitn in het Gronings

As deure openstaait noar ’t nij-joar
dan bin de schaiters kloar
te knaln om ’t leevm

’T duurt moar eevm
carbid in melkbuzze
woater der bie
kraante der tusn
deksel der op
roeg mit hoamer sloan op kop

Doar binn broest ’t hailemoal
’t Spant, ‘t sistert
ain goaf kaboal
dunnerslag in lutje gat
flamke der bie
din heurst wat

Deksel vlogt hemelhoog
Carbid slagt ’t olle joar
knalt mit vuur en vlam
de haile boudel uut mekoar

Mit rook en staank
slagt kwaalm uut buzze weer
dreune galmt nog laank
kraaten snippelderij striekn
as vrömde vogels neer

Dernoa ain miesdêrig gevuil bespeurd
as men leste knaale heurt
wat doof aan ain oor
moar ’t was al veur ’t nije joar

Cor

20130101-162100.jpg

Elektrisch ontsteking

Na heel wat zoekwerk op internet heb ik uitgezocht dat je met een relay heel wat leuke dingen kan doen. Ik heb wat materiaal bijelkaar verzameld en ben aan het knutselen gegaan.

Gebruikte materiaal
– 2x 12v accu
– 12v relay
– 1x draadloze zender ontvanger

Nog nodig
– bobine (auto sloop)

20121029-123900.jpg

Aftellen tot Oud en Nieuw

[CountDown id=1 width=710 custom_widget=0 year=2012 month=12 day=31 hours=10 minute=00]

 

Het is een traditie “Carbidschieten op oudejaarsdag”. Natuurlijk bent u allen van harte welkom om dit spektakel van dichtbij mee te maken. De toegang is vrij. De overige kosten bestaan uit jullie eigen vrije gift!

Het carbidschieten op oudejaarsdag uitgegroeid tot een waar volksvermaak, het carbidschieten trekt ieder jaar heel wat toeschouwers. Als toeschouwer kun je terwijl je geniet van het spektakel ook genieten van een hapje en een drankje. Het carbidschieten op oudejaarsdag is van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Namens de Carbid Team Stadskanaal
Een knallende groet en tot dan!

Uitnodiging + Flyer

Het is een traditie “Carbidschieten op oudejaarsdag”. Natuurlijk bent u allen van harte welkom om dit spektakel van dichtbij mee te maken. De toegang is vrij. De overige kosten bestaan uit jullie eigen vrije gift!

Het carbidschieten op oudejaarsdag uitgegroeid tot een waar volksvermaak, het carbidschieten trekt ieder jaar heel wat toeschouwers. Als toeschouwer kun je terwijl je geniet van het spektakel ook genieten van een hapje en een drankje. Het carbidschieten op oudejaarsdag is van 10:00 uur tot 17:00 uur.

Namens de Carbid Team Stadskanaal
Een knallende groet en tot dan!